IFBE-Zelfrapportage (IFBE-Z)

Naast het IFBE dat het team invult, is er ook een patiëntenversie van het IFBE gemaakt. Patiënten kunnen daarop zelf aangeven welk gedrag ze vinden dat ze de afgelopen periode hebben laten zien. Deze scores worden vergeleken met de teamscores; de uitkomsten kunnen behulpzaam zijn bij het samen doelen stellen voor de behandeling (shared-decision making). 

Onderzoekers
dr. Erwin Schuringa; dr. Marinus Spreen; prof. dr. Stefan Bogaerts

Partner
Forensische Psychologie, Universiteit van Tilburg