Instrument voor Forensische Behandel Evaluatie (IFBE)

Het doel van het IFBE is de behandeling van elke individuele patiënt op een gestructureerde wijze evalueren. Alle betrokken behandelaars van een patiënt vullen daarom een vragenlijst (Instrument voor Forensische Behandel Evaluatie (IFBE)) over de patiënt in. Dit doen zij voorafgaand aan elke behandelbespreking en onafhankelijk van elkaar. Met de verzamelde data worden op groepsniveau ook behandelonderdelen en zorgprogramma’s geëvalueerd.

Uit onderzoek blijkt dat het IFBE kan bijdragen aan het voorspellen van intramuraal geweld op korte termijn voor de verschillende doelgroepen binnen de tbs. Met het IFBE is het mogelijk patiënten in te delen in hoog en laag risicogroepen voor geweld op korte termijn, ongeacht het zorgprogramma of een LVB-diagnose. Dit maakt het IFBE geschikt voor bijna de gehele tbs-populatie. 

Partner
Forensische Psychologie, Universiteit van Tilburg

Onderzoekers
dr. Erwin Schuringa; dr. Marinus Spreen; prof. dr. Stefan Bogaerts (Universiteit van Tilburg)

Video

Publicaties