Efficacy of Schema-Focused Therapy versus usual treatment in forensic patients with personality disorders

Patiënten met een persoonlijkheidsstoornis in een forensisch psychiatrische setting hebben vaak langdurig problemen op verschillende terreinen van hun leven. Bijvoorbeeld problemen met intieme relaties, werk en het contact met anderen. Onderzocht wordt in hoeverre de Schema Focused Therapy (SFT) – of schemagerichte therapie – effectief is bij deze patiënten. Voor deze doelgroep is SFT een relatief nieuwe therapie. Uit eerder onderzoek is al wel gebleken dat schemagerichte therapie effectief is voor deze problematiek bij ambulante patiënten of bij patiënten die niet in een forensisch psychiatrisch centrum verblijven. 

In dit multicenter-onderzoek is de effectiviteit van SFT onderzocht door in een aantal forensisch psychiatrische instellingen de resultaten van deze therapie gedurende drie jaar te vergelijken met het effect van de standaardbehandeling (Treatment As Usual (TAU).

Het SFT-project is landelijk gestart in 2006 en een initiatief van de universiteit Maastricht en het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP). FPC Dr. S. van Mesdag neemt vanaf september 2008 deel aan dit project.

Partners
FPC Veldzicht; FPC De Kijvelanden; FPC De Rooyse Wissel; FPC Oostvaarderskliniek; Van der Hoevenstichting; FPK Assen; Universiteit Maastricht; EFP

Hoofdonderzoeker
prof. dr. David Bernstein (Universiteit Maastricht)

Projectcoördinatoren
Lieke Bout en Lotte de Geus (EFP)

Publicaties

Meer informatie
Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op de site van Kwaliteit Forensische Zorg.