Virtual Reality Agressie Preventie Training (VRAPT)

Veel mensen die in een forensisch psychiatrisch centrum verblijven hebben hun agressie niet onder controle of zijn slachtoffer van agressie. Het gaat hierbij om fysieke, psychologische en verbale agressie. Bij VRAPT laten we tbs-patiënten verschillende realistische scenario’s oefenen in een driedimensionale virtuele omgeving, zodat ze leren adequater om te gaan met hun reactieve agressie en impulsen. Het doel van dit onderzoek is: onderzoeken of deze Virtual Reality Agressie Preventie Training ervoor zorgt dat mensen meer controle krijgen over hun eigen agressie en agressie van anderen kunnen afwenden.

Om te bepalen of VRAPT werkt, worden twee groepen met elkaar vergeleken: een interventiegroep en een controlegroep. Waarbij voor de eerste groep VRAPT gelijk wordt ingezet naast de behandeling, komt de tweede groep op een wachtlijst voor VRAPT; de tweede groep volgt alleen de reguliere behandeling. Aan de hand van de Social Dysfunction and Aggression Scale (SDAS) monitort de sociotherapie wekelijks de agressie. 

Voor VRAPT is een computerprogramma ontwikkeld waarmee de deelnemende patiënt samen met een trainer zestien sessies doorloopt. De situaties worden hierbij steeds uitdagender. Als de deelnemer de Virtual Reality-bril tijdens de training opdoet, ziet hij de door de computer gemaakte wereld om zich heen. In de virtuele wereld kan men rondlopen door een joystick te gebruiken. Zo kan de deelnemende patiënt in de virtuele omgeving met hulp van de trainer oefeningen doen die hem kunnen helpen in de ‘echte’ wereld om beter met moeilijke situaties om te gaan.

De training vindt plaats in de Mesdag in een Virtual Reality computeromgeving.

Op de website staat een video waarin uitleg wordt gegeven over virtual reality behandeling bij tbs-patiënten..

Partners
Rijksuniversiteit Groningen; UMCG; TU Delft; CleVR B.V.; Universiteit Tilburg; FPC De Kijvelanden; FPC Pompestichting

Onderzoekers
Stephanie Klein Tuente, MSc; dr. Wim Veling; prof. dr. Stefan Bogaerts