Routine Outcome Monitoring (ROM)

Routine Outcome Monitoring is simpel gezegd het regelmatig meten van behandeldoelen, zoals het verminderen van de kans op recidive (het opnieuw plegen van een delict). In de Mesdag hebben we daar verschillende methoden voor: